STRATEGINEN BRÄNDÄYS

 - O H J E L M A

Lellanin brändäysohjelma käydään vaiheittain läpi. Poraudutaan aiheisiin ja kiteytetään ne helposti ymmärrettäviksi ja viestittäviksi.
  1. Identiteetin kirkastaminen – visio, arvot, ydinosaaminen
  2. Kohdeyleisöt: Asiakkaat (segmentit)
    ja muut toiminnalle kriittiset tahot
  3. Tarjooma; tuotteet ja palvelut
  4. Menestystekijät suhteessa kilpailuympäristöön
  5. Yritysmielikuva nyt
  6. Brändin sisältöelementit ja brändiviestinnän kivijalat
  7. Brändin johtaminen ja juurruttaminen

Kasvun paikka


Ohjelman toteutus sopii erityisesti pk-yrityksille. Pienelle yritykselle tekee hyvää
opetella ajattelemaan isommin, rohkeammin ja näkemään pidemmälle. Uskoa uuden mansikkapaikan löytymiseen ja tehdä töitä sen eteen.
Ote tekemisessä on päämäärätietoista ja luovaa. Asiakasnäkökulma painottuu.

Edellytyksenä onnistumiselle on yrityksen johdon aito halu kasvaa ja menestyä, tehdä aikamatka tulevaisuuteen ja antaa brändin tulla osaksi yrityksen strategiaa ja arkea matkalla visiota kohden.