ANNA KASVULLE MAHDOLLISUUS.

Brandivastuu

Coaching , konsultointi   

  S  T  R  A  T  E  G  I  N  E  N    

  B  R  Ä  N  D  Ä  Y  S

Brändi ei ole irrallinen liiketoiminnan uloke. Se on ikäänkuin osa yrityksen ja sen tarjoaman palvelun sielua ja identiteettiä, mikä näkyy ja tuntuu. Se on yrityksen lupaus asiakkaille. Se tekee ainutlaatuiseksi, kiinnostavaksi haluttavaksi – erilaiseksi, joka muistetaan.
Brändin rakennukseen tarvitaan ison kuvan näkemistä, uskallusta. Tarvitaan pitkäjänteisyyttä ja ketteryyttä. Tarvitaan luovuutta ja määrätietoisuutta. Tarvitaan kykyä ottaa ihmiset mukaan ja saada heidät innostumaan.
Aina uudestaan ja uudestaan.

BRÄNDI EI OLE ITSETARKOITUS

Brändin tehtävä on tuottaa yritykselle menestystä ja katalysoida tulosta. Sen vuoksi brändi-identiteetti asettuukin johtamisjärjestelmän näkökulmasta katsottuna samaan viitekehykseen vision, arvojen, ydinosaamisen kanssa. Strategiavalinnat ja -teemat tarkastellaan myös brändinäkökulmasta.

Brändi on niitä asioita, joista yrityksen henkilöstön pitäisi saada olla ylpeä.