COACHING 

 – UUSIA NÄKÖKULMIA JA RATKAISUJA

Juurtuneet käytännöt, liian tutut näkökulmat, hektinen arki, muutosarkuus heikentävät kykyä nähdä mahdollisuuksia ja jarruttavat kehittämistä ja kehittymistä.

Oman itsensä tunnistaminen, arkuuden kääntäminen rohkeudeksi, näköalat ja uudet näkökulmat auraavat tietä oivalluksille ja onnistumiselle.


OIVALLUKSIA

Henkilökohtaisessa coaching-prosessissa kyseessä on oman itsensä johtaminen ja voimavarojen tunnistaminen ja niiden hyödyntäminen. Pelkkä uusien tietojen hankinta ei riitä vaan on uskallettava tarkastella omia taitojaan ja niiden käyttöönottoa. Havainnot ja oivallukset kirkastavat ajattelua.

Business-coachingissa jäsentyy työhön liittyviä omia ja työympäristön suunnalta tulevia odotuksia ja haasteita. Keskustelut synnyttävät oivalluksia ja uusia näkökulmia, jotka kuljettavat kohti parhaita ratkaisuja. Coaching-prosessi voidaan toteuttaa joko yksilökohtaisesti tai pienryhmille.


Kaipaavatko yrityksesi avainhenkilöt uusia oivalluksia?